Jumaat, Ogos 14, 2009

Slot Muamalah Islam dalam PBC Kuala Selangor

/

PBC di Hotel dePalma Kuala Selangor yang diadakan pada 8-9 Ogos baru-baru ini merupakan satu contoh atau model kepada PBC PBC yang akan diadakan selepas ini dalam hendak memperkenalkan MLMS yang dibawa oleh HPA. Ini adalah kali pertama Panel Syariah HPA Prof Madya Dr Ishak Suliaman menjelaskan apa yang dikatakan MLMS dalam satu slot khas yang diadakan pada sebelah malam.


Dalam slot Muamalah Islam: Apa Itu MLM Syariah, Prof Madya Dr Ishak banyak menekankan tentang Bai'Mabrur dan Konsep Al Jua'lah. Bai' Mabrur bererti urusniaga yang terhindar daripada penipuan, manipulasi & perkara yang bertentangan dengan sistem muamalah Islam iaitu:

1. Penjual & pembeli (dikenali & mencukupi syarat berakal termasuk mekanisme jual beli itu dikenalpasti).

2. Perniagaan mempunyai barang @ produk @ barang yang dijual beli.

3. Mempunyai akad/terma yang diredhai diantara penjual & pembeli.

4. Terhindar daripada urusniaga yang bersifat gharar (ketidakpastian & penipuan) dalam muamalah.

Manakala Ju'alah atau ja'ilah ialah apa-apa yang diberikan kepada seseorang atas sesuatu perbuatan, ataupun apa yang diberikan kepada seseorang atas sesuatu yang dilakukannya. Ulama mendefinasikannya sebagai upah bagi sesuatu manfaat yang dijangka terhasil, maka ia akan mendapat sekian dan sekian. Kebiasaannya para fuqaha' memberikan contoh mengembalikan binatang tunggangan yang sesat (hilang) ataupun hamba yang bersembunyi (lari). Ju'alah atau pemberian bersyarat ini diharuskan menurut ulama' Maliki, Syafi'i dan Hambali.
Dr Ishak juga diamanahkan memimpin qiamullail dan seterusnya memberi kuliah subuh bertajuk: Kearah Melahirkan Usahawan Muslim sejati

Lain-lain penceramah yang mengisi modul yang telah disediakan ialah:

1. PJE Fauzani Abdul Rahim: Isu halal & haram, Kenali HPA, Asas Perawatan JAWI dan Demo produk.

2. PJE Mohd Shafarul Nizam Mohd Idris: Strategi Menjana Pendapatan melalui MLMS HPA. Kendalikan persembahan multimedia keinsafan dan Pembentangan kumpulan.

3. PJS Siti Habibah Yusoff: Diagnos penyakit & Sinergi produk

4. PJS Jamaluddin Yeop Majlis: Pengetahuan produk (Kopi Radix dan Minyak But But)

5. PJS Hafidzan Faudzi: Gerakerja Usahawan MLMS HPA dan Motivasi penutup.

Lain-lain pemimpin yang turut serta menjayakan PBC disini ialah PJE Aspalela, PJE Asma', PJ Maimunah Pawanteh, PJ Shafrida dan PJ Nor Izah Mohd Ghazali (Isteri Prof Madya Dr Ishak).

Tiada ulasan: